WIĘCEJ NIŻ SZKOLENIE

  Restrukturyzacja w praktyce

  Czy można uratować firmę, osłabianą z każdej strony przez toczące się postępowania egzekucyjne? Kiedy warto sięgać po sądowe środki restrukturyzacji, a kiedy nie? Na czym polega zawarcie sądowego układu z wierzycielami i jak do niego doprowadzić? Wydarzenie, na które zapraszamy, to pomost pomiędzy wrażliwością biznesową i prawną, zbudowany przez tych, którzy od wielu lat pomagają przedsiębiorcom na styku prawa i ekonomii. Doświadczenie setek postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych przekłute w skondensowaną wiedzę pierwszej potrzeby. Cele, wyzwania i korzyści restrukturyzacji w kontekście obaw i potrzeb przedsiębiorców.

  Program wydarzenia

  NOVOTEL KATOWICE CENTRUM, 16.10.2018 R.

  W 2016 roku weszło w życie prawo restrukturyzacyjne, oferując cztery różne postępowania restrukturyzacyjne. Podczas prelekcji dor. restr. Marcin Kubiczek przedstawi zasadnicze założenia nowej ustawy i idące za nią korzyści dla przedsiębiorców. Wśród zagadnień poruszone zostaną m.in. nastepujące:

  • uniknięcie upadłości dłużnika jako zasadniczy cel postępowania restrukturyzacyjnego,
  • jaki podmiot posiada zdolność restrukturyzacyjną i jakie trzeba spełnić w tym celu warunki,
  • negatywne i pozytywne przesłanki prowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego,
  • charakterystyka czterech odrębnych postępowań restrukturyzacyjnych,
  • zagadnienie układu częściowego, czyli o możliwości restrukturyzacji tylko wybranych zobowiązań,
  • rola doradcy restrukturyzacyjnego w postępowaniu restrukturyzacyjnym,
  • podstawowe elementy wniosku restrukturyzacyjnego.

  Podczas prelekcji dotyczącej przygotowanej likwidacji (prepack) dor. restr. Marcin Kubiczek przedstawi m.in. następujące zagadnienia:

  • zalety przygotowanej likwidacji na tle rozwiązań prawa restrukturyzacyjnego,
  • w jakich sytuacjach warto rozważyć możliwość zastosowania przygotowanej likwidacji i jakie niesie ona korzyści dla dłużnika oraz jego wierzycieli,
  • prepack a zabezpieczenia ustanowione na majątku dłużnika,
  • w jaki sposób ustala się cenę sprzedaży przedmiotu transakcji,
  • warunki formalne opisu i oszacowania sporządzanego przez biegłego,
  • dotychczasowe doświadczenia prelegenta związane z praktyką stosowania instytucji prepacku w Polsce.

  Podmiot gospodarczy nie staje się niewypłacalny wtedy, kiedy sam o tym zadecyduje. Niewypłacalność jest stanem ściśle zdefiniowanym w prawie upadłościowym, a rozumienie tej definicji umożliwia wypełnienie obowiązku złożenia wniosku o upadłość w przewidzianym prawie terminie. Niełożenie wniosku o upadłość w terminie, mimo powstania takiego obowiązku, rodzić może szereg negatywnych konsekwencji dla kadry menedżerskiej, łącznie z sankcjami karnymi. Podczas prelekcji dor. restr. Marcin Kubiczek, będący również biegłym z zakresu badania niewypłacalności, przedstawi podstawowe zasady ustalania stanu niewypłacalności, a także zakres obowiązków, które powinny dopełnić zobowiązane podmioty po ustaleniu materializacji takiego stanu.

  W panelu dyskusyjnym udział wezmą dor. restr. Marcin Kubiczek oraz eksperci Kancelarii MARCIN KUBICZEK, tj. dor. restr. Jakub Michalak oraz prawnik Bartosz Sokół. W ramach panelu możliwe będzie zadawanie pytań oraz dyskutowanie poszczególnych zagadnień związanych z tematyką szkolenia.

  Partnerzy wydarzenia

  Kancelaria MARCIN KUBICZEK

  Pomysłodawcą oraz merytorycznym partnerem Wydarzenia jest Kancelaria MARCIN KUBICZEK. Od wielu lat świadcząca usługi restrukturyzacyjne i upadłościowe dla Sądów restrukturyzacyjnych i upadłościowych, zadłużonych przedsiębiorców, wierzycieli uczestniczących w postępowaniach restrukturyzacyjnych lub upadłościowych, a także kadry menedżerskiej. Założyciela Kancelarii – dor. restr. Marcina Kubiczka – wspiera zespół specjalistów, posiadających kompetencje prawne, ekonomiczne i rachunkowo-sprawozdawcze. Kancelaria zrealizowała jak dotąd wiele złożonych i wymagających projektów restrukturyzacyjnych, uczestnicząc w różnych formach w licznych postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych

  www.kubiczekm.com

  PRELGENT

  DOR. RESTR. MARCIN KUBICZEK

  Marcin Kubiczek
  Speech Time: 09.00 - 13.00

  Marcin Kubiczek

  Doradca restrukturyzacyjny, biegły z zakresu niewypłacalności
  STATYSTYKI

  Restrukturyzacja i upadłość w liczbach

  W roku 2017 liczba upadłości i restrukturyzacji polskich podmiotów wyniosła 885, czyli o 16 proc. więcej niż w roku 2016 (wg danych na 28 grudnia 2017).

  Źródło: Coface.

  Coraz częściej stosowane są postępowania restrukturyzacyjne, wprowadzone z początkiem 2016 roku wraz z nowym prawem upadłościowym. Ich udział we wszystkich postępowaniach rośnie – w roku 2017 r. wyniósł 39 proc., podczas, gdy w 2016 roku stanowił 27 proc.

  Źródło: Coface.

  Wśród postępowań restrukturyzacyjnych najwięcej odnotowano przyspieszonych postępowań układowych (209), a najmniej postępowań o zatwierdzenie układu (11). Znaczący wzrost odnotowano w przypadku postępowań sanacyjnych – ich liczba wzrosła aż o dwie trzecie w porównaniu z rokiem poprzednim.

  Źródło: Coface.
  KOSZT SZKOLENIA

  Rejestracja

  STANDARD (EARLY BIRD)
  370,00 PLN brutto
  • sesje szkoleniowe
  • przerwy kawowe
  • lunch
  • materiały szkoleniowe
  STANDARD
  470,00 PLN brutto
  • sesje szkoleniowe
  • przerwy kawowe
  • lunch
  • materiały szkoleniowe

  NOVOTEL KATOWICE CENTRUM

  Al. Rożdzieńskiego 16, Katowice.

  Szkolenie

  Szkolenie zacznie się o 10.00, a ostatnia sesja zakończy o 14.00.

  Lunch

  Zwieńczeniem szkolenia będzie wspólny lunch o godz. 14.00.