WIĘCEJ NIŻ SZKOLENIE

Restrukturyzacja, prepack i upadłość

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z wieloma ryzykami, a ich skutkiem często bywają trudności płatnicze i niewydolność ekonomiczno-finansowa. Przedsiębiorcy funkcjonujący w dostatecznie trudnym otoczeniu gospodarczym i w naturalny sposób skoncentrowani na prowadzeniu biznesu, nie zawsze znajdują wystarczającą motywację do zapoznawania się z narzędziami restrukturyzacji lub upadłości. Praktyka dowodzi jednak, że podstawowa orientacja w obszarze prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego powinna stanowić jeden z ważnych elementów warsztatu dobrego menedżera. Wiedza ta w wielu sytuacjach okazuje się bowiem nieoceniona, przekładając się na wymierne korzyści finansowe i biznesowe.

Czy można uratować firmę, osłabianą z każdej strony przez toczące się postępowania egzekucyjne? Kiedy warto sięgać po sądowe środki restrukturyzacji, a kiedy nie? Na czym polega zawarcie układu z wierzycielami i jak do niego doprowadzić? Czy zobowiązania przewyższające majątek dłużnika zawsze prowadzić muszą w konsekwencji do upadłości? Jak rozpoznać stan zagrożenia niewypłacalnością lub samą niewypłacalność, a także jak się w takiej sytuacji zachować? Czy sytuacja dłużników rzeczywiście uległa poprawie dzięki uchwaleniu prawa restrukturyzacyjnego? Czym jest prepack i dlaczego systematycznie zyskuje na popularności?

Wydarzenie, na które zapraszamy, to pomost pomiędzy wrażliwością biznesową i prawną, zbudowany przez tych, którzy od wielu lat pomagają przedsiębiorcom na styku prawa i ekonomii. Doświadczenie setek postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych przekute w skondensowaną wiedzę pierwszej potrzeby. Cele, wyzwania i korzyści restrukturyzacji w kontekście obaw i potrzeb przedsiębiorców.

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Korzyści

Wiedza i doświadczenie

Prelegent, tj. dor. restr. Marcin Kubiczek, prowadzi efektywną praktykę zawodową, publikuje, a także szkoli menedżerów.

Bezpieczeństwo

Oferowana wiedza została sprawdzona i wykorzystana w setkach postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Praktyczne podejście

Bez zrozumienia mechanizmów biznesu wiedza prawnicza i ekonomiczna staje się balastem. Tutaj łączymy biznes i prawo.

Panel dyskusyjny

Pytania uczestników adresowane są bezpośrednio przez prelegentów. Analizujemy przypadki, udzielamy odpowiedzi.

Wartościowe kontakty

Obecni na miejscu eksperci Kancelarii MARCIN KUBICZEK, a także menedżerowie i przedsiębiorcy, to okazja do zawarcia znajomości.

Przyjazna cena

Zaproponowana cena szkolenia pokrywa wyłącznie podstawowe koszty organizacji. Czynimy wiedzę dostępną.

PRELEGENT

DOR. RESTR. MARCIN KUBICZEK

Marcin Kubiczek
Speech Time: 09.00 - 13.00

Marcin Kubiczek

Doradca restrukturyzacyjny, biegły z zakresu niewypłacalności