3 sesje wykładowe + panel dyskusyjny

Program Szkolenia

W 2016 roku weszło w życie prawo restrukturyzacyjne, oferując cztery różne postępowania restrukturyzacyjne. Podczas prelekcji dor. restr. Marcin Kubiczek przedstawi zasadnicze założenia nowej ustawy i idące za nią korzyści dla przedsiębiorców. Wśród zagadnień poruszone zostaną m.in. nastepujące:

 • uniknięcie upadłości dłużnika jako zasadniczy cel postępowania restrukturyzacyjnego,
 • jaki podmiot posiada zdolność restrukturyzacyjną i jakie trzeba spełnić w tym celu warunki,
 • negatywne i pozytywne przesłanki prowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego,
 • charakterystyka czterech odrębnych postępowań restrukturyzacyjnych,
 • zagadnienie układu częściowego, czyli o możliwości restrukturyzacji tylko wybranych zobowiązań,
 • rola doradcy restrukturyzacyjnego w postępowaniu restrukturyzacyjnym,
 • podstawowe elementy wniosku restrukturyzacyjnego.

Podczas prelekcji dotyczącej przygotowanej likwidacji (prepack) dor. restr. Marcin Kubiczek przedstawi m.in. następujące zagadnienia:

 • zalety przygotowanej likwidacji na tle rozwiązań prawa restrukturyzacyjnego,
 • w jakich sytuacjach warto rozważyć możliwość zastosowania przygotowanej likwidacji i jakie niesie ona korzyści dla dłużnika oraz jego wierzycieli,
 • prepack a zabezpieczenia ustanowione na majątku dłużnika,
 • w jaki sposób ustala się cenę sprzedaży przedmiotu transakcji,
 • warunki formalne opisu i oszacowania sporządzanego przez biegłego,
 • dotychczasowe doświadczenia prelegenta związane z praktyką stosowania instytucji prepacku w Polsce.

Podmiot gospodarczy nie staje się niewypłacalny wtedy, kiedy sam o tym zadecyduje. Niewypłacalność jest stanem ściśle zdefiniowanym w prawie upadłościowym, a rozumienie tej definicji umożliwia wypełnienie obowiązku złożenia wniosku o upadłość w przewidzianym prawie terminie. Niełożenie wniosku o upadłość w terminie, mimo powstania takiego obowiązku, rodzić może szereg negatywnych konsekwencji dla kadry menedżerskiej, łącznie z sankcjami karnymi. Podczas prelekcji dor. restr. Marcin Kubiczek, będący również biegłym z zakresu badania niewypłacalności, przedstawi podstawowe zasady ustalania stanu niewypłacalności, a także zakres obowiązków, które powinny dopełnić zobowiązane podmioty po ustaleniu materializacji takiego stanu.

W panelu dyskusyjnym udział wezmą dor. restr. Marcin Kubiczek oraz eksperci Kancelarii MARCIN KUBICZEK, tj. dor. restr. Jakub Michalak oraz prawnik Bartosz Sokół. W ramach panelu możliwe będzie zadawanie pytań oraz dyskutowanie poszczególnych zagadnień związanych z tematyką szkolenia.