Marcin Kubiczek
Speech Time: 09.00 - 13.00

Marcin Kubiczek Doradca restrukturyzacyjny, biegły z zakresu niewypłacalności

Doradca restrukturyzacyjny, ekonomista, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Uczelni Łazarskiego w Warszawie, członek Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych, biegły sądowy na listach prowadzonych przez prezesów Sądów Okręgowych w Katowicach, Gliwicach oraz w Opolu, biegły skarbowy na obszarze właściwości Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, kurator sądowy w sprawach gospodarczych; wykładowca na Uczelni Łazarskiego w Warszawie z zakresu upadłości oraz restrukturyzacji. Członek American Bankruptcy Institute w Waszyngtonie. Ekspert w zakresie ekonomicznej interpretacji prawa restrukturyzacyjnego, upadłościowego, karnego, karnego skarbowego, bankowości, finansów, rachunkowości bilansowej, menedżerskiej oraz zarządzania kryzysowego. Czynnie wykonuje zawód syndyka, nadzorcy sądowego, doradcy restrukturyzacyjnego.

Kancelaria MARCIN KUBICZEK świadczy od wielu lat wyspecjalizowane usługi dla Sądów restrukturyzacyjnych i upadłościowych, zadłużonych przedsiębiorców, wierzycieli uczestniczących w postępowaniach restrukturyzacyjnych lub upadłościowych, a także kadry menedżerskiej. Założyciela Kancelarii – dor. restr. Marcina Kubiczka – wspiera zespół specjalistów, posiadających kompetencje prawne, ekonomiczne i rachunkowo-sprawozdawcze. Kancelaria zrealizowała jak dotąd wiele złożonych i wymagających projektów restrukturyzacyjnych, uczestnicząc w różnych formach w licznych postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych; począwszy od sporządzania wycen dla potrzeb postępowania upadłościowego (pre-pack), przez doradztwo restrukturyzacyjne i reprezentację procesową dla dłużników i wierzycieli, aż po pełnienie funkcji organów postępowań restrukturyzacyjnych lub upadłościowych. Odrębną gałąź działalności Kancelarii MARCIN KUBICZEK stanowi pion opinii sądowych i eksperckich. Biegły sądowy Marcin Kubiczek specjalizuje się m.in. w ustalaniu momentu materializacji niewypłacalności w dłużnych przedsiębiorstwach, a także w eksperckiej ocenie decyzji zarządczych i szacowaniu szkody wierzycieli. Opinie sądowe i eksperckiej Marcina Kubiczka wykorzystywane są w licznych postępowaniach cywilnych i karnych, począwszy od licznych spraw o zapłatę na podstawie art. 299 KSH, a kończąc na postępowaniach karnych z art. 286 KK, 296 KK, a także 300-302 KK. Z usług Kancelarii korzystają Sądy i wierzyciele, ale również pozostający po drugiej stronie procesowej członkowie zarządów spółek.

Kancelaria MARCIN KUBICZEK prowadzi również działalność szkoleniową i naukową. Dor. restr. Marcin Kubiczek jest prelegentem wielu szkoleń i wydarzeń dotyczących restrukturyzacji, upadłości i szeroko rozumianej niewypłacalności, publikując jednocześnie wraz z kancelaryjnym zespołem ekspertów artykuły dotyczące praktycznych problemów stosowania prawa. Świadczymy wyspecjalizowane usługi dla licznych Klientów zlokalizowanych na terenie Polski i poza nią, dbając o właściwe sprofilowanie zlecenia oraz wszechstronne wsparcie Klienta.

%

Speaker not found !